Meer behoefte aan flexibiliteit in de zeevaart

“Wat de arbeidsmarkt ook gaat doen, het wordt alleen maar flexibeler. Niet alleen aan de kant van reders is er meer vraag naar flexibiliteit, ook zeevarenden hebben hier steeds meer behoefte aan.” Wij spraken met Jack Zeijderveld, eigenaar van Delta Marine Crewing uit Vlissingen.

De dip in crewing lijkt te zijn geweest
“Gelukkig begint het werk bij rederijen weer langzaam toe te nemen. De dip lijkt te zijn geweest, maar het blijven zware tijden. Reders hebben daarom meer behoefte aan flexibele krachten. Als er werk is, hebben ze, soms ad hoc, mensen nodig. Echter als projecten aflopen, willen ze afschalen. Dat is bij uitstek wat wij doen.” Met een klein team bemiddelt Delta Marine Crewing dagelijks ruim honderd man op zee. “Onze hoofdfocus is Nederlandse zeevarenden bij uiteenlopende reders plaatsen, maar wij kunnen alle nationaliteiten, ook in grote aantallen leveren”, vertelt Zeijderveld.

Alle generaties op elk niveau in hun carrière
Dat reders meer behoefte hebben aan flexibiliteit komt niet als verassing. Het feit dat steeds meer zeevarenden ook behoefte aan die flexibiliteit is een interessantere ontwikkeling. “Op de eerste plaats is er de jongere generatie die net van school komt. Zij weten niet altijd goed waar hun kansen liggen of voorkeur naar uit gaat. Beginnen bij een bemiddelingsbureau is dan een goede uitkomst. Op deze manier kunnen zij met verschillende schepen in aanraking komen.” Ook oudere generaties kiezen vaker voor werken via een bemiddelaar. “Wij komen alle generaties op elk niveau in hun carrière tegen. Zo hebben wij ook een aantal gepensioneerden met heel veel ervaring. Zij hoeven het niet meer te doen voor het geld, maar vinden het vooral erg leuk om te varen.”

Verwachtingen uitspreken
En dat is volgens Zeijderveld het belangrijkste. “De belangrijkste voorwaarde voor ons is dat je er echt zin in hebt. Natuurlijk is salaris ook belangrijk, een eerlijk loon voor het werk. Mensen moeten geen beroepskeuze maken omdat het goed verdient, maar omdat ze het ook echt leuk vinden om te doen.” Delta Marine Crewing probeert hierachter te komen tijdens een op een gesprekken met nieuwe medewerkers. “Tijdens zo’n gesprek vragen wij ook waar zijn of haar voorkeur naar uit gaat. Aan ons de taak om te ontdekken of iemand daar ook past. Op een sleper of baggerschip heerst bijvoorbeeld een hele andere mentaliteit in vergelijking met een koopvaardijreder. Daarnaast worden ook de verwachtingen naar elkaar uitgesproken, zodat daar geen onduidelijkheden over bestaan. Het is belangrijk dat de werknemer ons erop vertrouwt dat wij echt voor hem of haar aan de slag gaan.”

Een tekort aan personeel
Als wij vragen wat Zeijderveld van de toekomst verwacht, denkt hij kort na. “Het is altijd gevaarlijk om de toekomst te voorspellen, maar ik denk echt dat we weer naar een periode gaan waar we te maken krijgen met een tekort aan personeel op schepen. Daarom zijn wij ook internationaal ons netwerk aan het uitbreiden met verschillende vestigingen in het buitenland. Als de markt verder toeneemt, zijn wij er klaar voor. ”

Bekijk alle verslagen en nieuws berichten